PDF DOSYASI İNDİR

i10 BİLİŞİM DANIŞMANLIK

TEKNİK DESTEK VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER

 1. TARAFLAR
 2. SÖZLEŞME KONUSU
 3. SÖZLEŞME KAPSAMI
 4. SÖZLEŞMENİN AMACI
 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
 6. BAKIM KOŞULLARI
 7. SERVİS ALICININ SORUMLULUKLARI
 8. SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA OLAN HÜKÜMLER
 9. ÖDEME KOŞULLARI

1. TARAFLAR

Bu sözleşme i10 BILISIM VE DANISMANLIK (Orta Bayır Mah. Talat Paşa Cad. Şair Çelebi Sok. Gürtaş İş Merkezi No : 1/3 Levent – İstanbul adresinde mukim, Yüklenici olarak anılacaktır) ………………………………………… (………………………………………… adresinde mukim, İdare olarak anılacaktır) arasında 12 ay süre ile yapılmıştır.

2. SÖZLEŞME KONUSU

İş bu sözleşmede belirtilmiş olan adresinde kurulu bilgisayar ve bilgisayar çevre elemanları, fotokopi makinesi, fax makinesi, tek ve çok işlevli yazıcılar ve güvenlik sistemlerinin Yüklenici tarafından yapılacak olan bakım ve servis işidir.

3. SÖZLEŞME KAPSAMI

İdare adresinde, masaüstü bilgisayar ve çevre elemanları, dizüstü bilgisayar, fotokopi makinesi, fax makinesi, tek işlevli yazıcı, çok işlevli yazıcı, çok işlevli renkli yazıcı, kayıt cihazı ve bağlı olan güvenlik kamerası için yerinde yapılacak periyodik bakım ve / veya İdare isteği doğrultusunda müdahaleyi kapsamaktadır.

4. SÖZLEŞMENİN AMACI

 • Üç ayda bir yapılan periyodik bakımlar sonucu Sözleşme Kapsamındaki Cihazlardaki arızalar tespit edilerek ileride meydana gelebilecek muhtemel arızaların giderilmesi sağlanır.
 • Arızalara anlaşma çerçevesinde saptanan süre içinde müdahale edilerek sistemin kesintisiz çalışması sağlanır.
 • Bilgi teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini vermek, istek doğrultusunda mevcut sistemlerinin iyileştirilmesi için fizibilite raporları hazırlamak, bu konuda önerilerde bulunmak amaçlanır.
 • Periyodik bakımlarda makinelerin genel temizliği ve sistemin daha iyi performansta çalışabilmesi için gerekli bakımlar yapılır.
 • Anlaşma dâhilinde ücretsiz telefon desteği verilir.

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İdare ile Yüklenici arasında akdedilen iş bu bakım sözleşmesi imza edildiği tarihten başlamak üzere 12 (Oniki) ay süre ile geçerlidir.

6. BAKIM KOŞULLARI

A. GENEL ŞARTLAR

 • 3 Ayda bir periyodik bakım yapılır.
 • Yüklenici ilk bakımda sistemi test eder, bakım sırasında tespit edilecek arızanın onarımı mümkün olmadığı takdirde, Yüklenici parçayı garanti kapsamı dışında ise bedeli İdare tarafından ödenmesi şartıyla değiştirebilir.
 • Bakım onarımı uzun süreceği tahmin edilen ya da mekândaki imkânların cihazın bakım ve onarım için yeterli olmaması durumunda arızalı cihaz Yüklenici Teknik Destek Merkezine alınır.
 • Bu anlaşma kapsamındaki bilgisayarlara bakım etiketi yapıştırılacak ve numaralandırılacaktır. Daha sonra eklenen bilgisayarlar ve cihazlar anlaşma kapsamı dışındadır. İstek olması durumunda bir ek anlaşma ile anlaşmaya dâhil edilir.
 • Kapağı açıldığında garanti kapsamı dışına çıkacak olan cihazların bakımı karşılıklı anlaşma ile yapılacaktır.
 • Sözleşme Kapsamındaki Cihazlardaki çıkabilecek tüm sorunlar donanımsal ve arızalı parçaların değişikliği hariç Yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılır.
 • Parça değişimi gerektiren durumlarda parça ücreti, karşılıklı anlaşma ile İdare ye fatura edilecektir.
 • Şebekeden ve kullanıcı hatasından kaynaklanan donanımsal arızalar veya veri kayıpları anlaşma dâhilinde değildir. Ayrıca ücret talep edilecektir. Yüklenici bu arızalardan ve veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.
 • Yüklenici Sözleşme Kapsamındaki Cihazlarda, İdare veya üçüncü şahısların yapmış olduğu müdahaleler sonucu çıkabilecek sorunlardan sorumlu değildir. Bu sorunlarında giderilmesinde Yüklenici ayrıca ücret talep etme hakkına sahiptir.
 • Bakım servisi özel durumlar dışında Pazar ve Resmi Tatiller hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında Yüklenici Teknik elemanları tarafından verilecektir.
 • Acil durumlar dışında saat 17.00’den sonra bildirilen sorunlara bir sonraki iş günü müdahale edilir.
 • Bu sözleşme sonrasında İdare tarafından alınan bilgisayar ve diğer sistemlerin garantisi olsun ya da olmasın bakım sözleşmesine ek bir düzenleme ile dâhil edilmezse kapsam dışında kalır.
 • Garanti kapsamı dışındaki sistem ve bilgisayarlarda doğabilecek arızalarda, parça değişimi gerektiren durumlarda Yüklenici e verilmiş yetkiler dâhilinde onarılması sağlanacaktır. İdare bunu yazılı olarak bildirmek durumundadır.
 • Yapılan periyodik bakım veya arıza bakımları düzenlenen form* ile imza altına alınacaktır.
 • İdare diğer Internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen İdare ye ait olacaktır.

B. KORUMA BAKIMI VE DANIŞMANLIK

 • Bilgisayar ve donanımların periyodik olarak belirlenen tarih ve servis adedince yerinde iç ve dış temizliği, kontrolü, bakımı ve onarımı yapılır.
 • Güç kaynağı, işlemci ve ekran kartı fanları üzerinde biriken tozlar soğutma sistemine engel olacağından donanımların yanmasına ömürlerinin azalmasına ya da sıklıkla kilitlenmelerine sebep olmaktadır. Bu sorun anlaşma çerçevesinde belirlenen süreler içinde yapılan periyodik bakımlar, iç ve dış temizlikler sayesinde önlenmiş olur.
 • Sadece genel bakım yapılacak makinelerin genel temizliği kontrollerin yapılması sağlanır.

7. SERVİS ALICININ SORUMLULUKLARI

 • Bilgisayar sisteminin direk gün ışığına, 50 derecenin üzerinde ısıya, toza, rutubete, asit ve amonyak buharına maruz kalmayacak bir ortam tesisi İdare tarafından temin edilecektir. Sistemin içerisine sıvı maddeler temas ettirilmemesi gerekir. Şehir şebekesinde meydana gelebilecek ani voltaj değişikliklerine karşı regülâtör veya gerekirse kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanılması İdare nin yararınadır.
 • İdare bilgisayar ve donanımları için gereken elektrik kablo ve tesisatlarında topraklamayı sağlar.
 • Periyodik koruyucu bakımın yapılması, arıza-hasarların giderilmesi için gelen teknik servis elamanlarına gereken her türlü kolaylığı ve yardımı sağlar.
 • Arıza bildirimlerini, düzenlenen form ile sözleşmede belirtilen yetkili kişi Yüklenici merkezine elektronik posta destek@i10.com.tr yoluyla iletir.
 • İdare hasarlarda gerekli kurtarma ve koruma tedbirlerini alır, bu amaçla kendisine bildirilen önerilere uyar.

8. SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA OLAN HÜKÜMLER

 • Özel amaçla yazılmış programlar iş bu sözleşmenin kapsamı dışındadır. Bu programların arızası, tekrar kurulması durumunda İdare in bağlı olduğu İl Müdürlüğü bilgi işlem dairesinden destek / izin alınır.
 • Yedekleme üniteleri, sürücü, yazıcı kafaları, yazıcı kartuşları, yazıcı şeritleri sözleşme kapsamı dışında tutulmuştur.
 • Mevcut network Alt yapısı (Modem, Switch, VPN, Kabin üniteleri, network kabloları) sözleşme kapsamı dışında tutulmuştur.
 • Her türlü kaza, yangın, yıldırım, voltaj değişiklikleri, infilak, terör, yıkma-kurtarma ve söndürme, doğal afet, grev, lokavt, her türlü askeri sivil hareketlerden kaynaklanan hasar ya da arızalar nedeni ile gerekecek bakım onarım sözleşme kapsamı dışındadır.
 • Cihaz ve donanımların dış yüzeyinde oluşacak sıyrık, çizik v.b. kusurlar sözleşme kapsamı dışındadır.
 • Sözleşme Kapsamındaki Cihazlardaki (PC ve DVR Sabit Diskleri) bilgi kayıpları Yüklenici sorumluluğunda değildir.
 • Bakım onarım sözleşmesinden önceki sistemin ve çevre donanımların yeniden konfigüre edilmesi, sistemin yeniden yüklenmesi sözleşme kapsamı dışındadır.

9. ÖDEME KOŞULLARI

Ödemeler İlçe Mal Müdürlüğü tarafından …………………………….. taksitle yapılacaktır.

İş bu sözleşme dört (4) sayfa ve bir (1) ek sayfadan ibaret olup, iki (2) nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

Bakım sözleşmesinin yetkili kıldığı kişiler : …………………………………………………………………………………..

Bakım Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi : ……../……../201…

Bakım Sözleşmesinin Bitiş Tarihi : ……../……../201…